IZJASNITI SE TREBA KAO HRVAT, VJERA KATOLIČKA, A JEZIK HRVATSKI!

E-mail Ispis PDF

Popišimo se!

U BiH će sutra početi popis stanovništva, a prvi rezultati bit će poznati 90 dana od završetka izjašnjavanja stanovništva. Konačan posao u vezi s popisom mora biti završen do polovine 2016., a Agencija za statistiku objavljivat će rezultate sukcesivno, kako se koja knjiga bude završavala - nacionalna i vjerska pripadnost, obrazovna struktura stanovništva, ekonomske karakteristike, starosne karakteristike i slično ...

Hrvati se trebaju popisati, rezultati određuju budućnost!

.

Izjasniti se treba kao Hrvat, vjera katolička, a jezik hrvatski

U BiH će sutra početi popis stanovništva, a prvi rezultati bit će poznati 90 dana od završetka izjašnjavanja stanovništva. Konačan posao u vezi s popisom mora biti završen do polovine 2016., a Agencija za statistiku objavljivat će rezultate sukcesivno, kako se koja knjiga bude završavala - nacionalna i vjerska pripadnost, obrazovna struktura stanovništva, ekonomske karakteristike, starosne karakteristike i slično... Za Hrvate je posebno važno da se odazovu popisu, budući da se radi o važnom događaju za Crkvu i hrvatski narod u BiH. Posebice je važno da se odazovu na popis i svi oni Hrvati koji ne žive trenutačno u BiH, da svojoj rodbini koja je u BiH pošalju podatke kako bi ih popisala kao stanovništvo BiH, a ne kao dijasporu ako to učine slanjem obrazaca poštom. Posebno je važno naglasiti kako Hrvati koji npr. žive u Republici Hrvatskoj, a popišu se u BiH, jer još uvijek imaju imovinu, obitelj i sl. ne gube prava u Hrvatskoj, a istodobno ulaze u stanovništvo BiH i time pokazuju svoju vezu s rodnim krajem. Za hrvatski narod je pitanje popisa prevažno, poruke su iz Crkve, hrvatskih stranaka i institucija. Na što sve trebaju obratiti pozornost oni koji se budu popisivali i što trebaju znati prilikom popisa, donosimo najznačajnije naputke.

 

Metoda intervjua

 

Osoba koja daje podatke dužna je, nakon što pregleda popunjenu popisnicu, potpisom potvrditi upisane odgovore. U skladu sa članom 11. Zakona o popisu, osoba obuhvaćena popisom dužna je na sva pitanja u popisnim obrascima točno i potpuno odgovoriti. Osobne podatke o odsutnim članovima kućanstva starijim od 15 godina može dati samo punoljetni prisutni član kućanstva, kojem su podaci najviše poznati, a o djeci do 15 godina podatke daje jedan od roditelja, usvojitelj ili staratelj. Zakonom o popisu je definirano da će novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 10.000 KM biti kažnjena za prekršaj osoba obuhvaćena popisom, ili osoba koja je obvezna dati podatke o odsutnim članovima kućanstva, odnosno roditelj, usvojitelj ili staratelj za dijete mlađe od 15 godina, ako odbije odgovoriti na pitanja u popisnim obrascima ili da netočne i nepotpune odgovore. Ako osoba živi, ili studira u jednom gradu, a prijavljena je u nekom drugom važno je znati kako će ju popisivač popisati. Ako u jednom mjestu u BiH osoba živi sa svojim članovima kućanstva, ali je odsutna zbog rada, školovanja, ili boravka u drugom mjestu u BiH, može biti popisana: u mjestu iz kojeg je privremeno odsutna kao odsutni član kućanstva u mjestu rada, školovanja ili boravka kao privremeno prisutna osoba. Ako osoba živi sama, tj. nema članove kućanstva, u mjestu u BiH iz kojeg je privremeno odsutna neće biti popisana, ali će biti popisana u mjestu u kojem je zbog rada, školovanja ili boravka. U svakom slučaju, u ukupan broj stalno nastanjenog stanovništva osoba će biti uračunata u mjestu gdje živi, a ne gdje radi ili studira. Dakle, samo jednom se računa u ukupan broj stanovnika. Također, jedno od pitanja na koje treba dati odgovor je: "Je li osoba dužna popisivaču pokazati bilo koji osobni dokument?" Ne. Podaci se prikupljaju metodom intervjua. Obveza popisivača je da u obrasce upisuje podatke isključivo na osnovi izjava osoba koje daju podatke. Popisivač ne smije tražiti na uvid bilo koji osobni dokument, uključujući osobnu kartu, putovnicu i sl. Osobne dokumente mogu koristiti građani, ali u smislu davanja kvalitetnih odgovora (npr. ako ne znaju JMBG napamet i sl.).

 

Obveze popisivača

 

Nadalje, u slučaju da u jedinici za stanovanje popisivač nije zatekao nikoga, ili je zatekao samo osobe koje nisu u stanju da mu pruže potrebne podatke (zbog bolesti ili nepoznavanja potrebnih podataka), ili djecu do 15 godina starosti, popisivač će ostaviti "Obavještenje o ponovnom dolasku popisivača" (obrazac P-11) s naznakom vremena ponovnog posjeta. Vrijeme posjeta treba biti određeno tako da ne bude u istom danu i da se odnosi na neko drugo razdoblje dana u odnosu na prvi posjet. Popisivač je obvezan to kućanstvo posjetiti ponovno i u točno zakazanom terminu. Ako popisivač ne pronađe nikoga u tom stanu ni pri drugom posjetu, obvezan je zakazati i treći posjet koji treba biti u razmaku od nekoliko dana.

 

YOU ARE HERE: Vijesti Ostale vijesti IZJASNITI SE TREBA KAO HRVAT, VJERA KATOLIČKA, A JEZIK HRVATSKI!