Priopćenje HDZ-a BiH povodom održane sjednice Općinskog poglavarstva

E-mail Ispis PDF

opcina zgrada

DOMALJEVAC, 21.01.2015. – Na službenoj stranici Općine Domaljevac – Šamac objavljeno je da je danas održana sjednica općinskog poglavarstva na kojoj su "obrađivane" slijedeće teme: vodostaj rijeka, obnova poljskih nasipa, oslobađanje građana i poduzetnika od komunalne naknade i pomoć župnim uredima. Krenut ćemo redom kako su teme i pobrojane i analizirati koliko je ova sjednica bila u službi građana, a koliko je zlouporabljena u svrhu izborne promidžbe.

 

Vodostaj rijeka i obnova poljskog nasipa

Citat: "Vršitelj dužnosti općinskog načelnika Mario Jurkić (opaska: smijenjen 10.01.2015. na sjednici Općinskog vijeća Općine Domaljevac – Šamac) naložio je da se na općinskoj razini prati situacija i poduzmu sve pripremne mjere sukladno planovima obrane od poplava. Budući da su zbog loših vremenskih uvjeta obustavljeni radovi na obnovi ustave "Kapetanov bogaz" na Tišini, vršitelj dužnosti načelnika upozorio je na nužnost dodatnog osiguranja toga lokaliteta od ulijevanja rijeke Save.

U kontekstu osiguravanja poljoprivrednih polja od izlijevanja rijeke Save, na poglavarstvu je raspravljano o pripremama i realizaciji projekta obnove poljskih nasipa. Odmah nakon poplava u kojemu su uništene, potrebu za obnovom poljskih nasipa općina je prezentirala CSR-u, agenciji Biskupske konferencije Sjedinjenih Američkih Država, i Razvojnom programu Ujedinjenih naroda te je prihvaćen projekt obnove cjelokupnog kompleksa poljskih nasipa. Financijsku potporu osigurat će ove dvije organizacije, a zbog bitnosti ovoga projekta u njega će se uključiti i županijsko ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede. Prema dinamičkom planu do konca lipnja završila bi se obnova poljskih nasipa na području općine Domaljevac-Šamac." Kraj citata.

Komentari: Kome je to "naložio"? Građanima koji su i prošlogodišnju poplavu iznijeli na svojim leđima! Koje dodatno osiguranje poljoprivrednih polja? Nakon katastrofalne prošlogodišnje poplave i nakon što su poljoprivrednici ponovno zasijali usjeve polja su poplavljena još najmanje 2-3 puta. A trebalo je samo malo, jako malo sluha pa da se ove naknadne poplave izbjegnu (da ne kažemo samo nekoliko kamiona materijala, ali realiziranih na vrijeme). Što se tiče obnove poljskih nasipa sve je već rečeno na službenim stranicama Vlade Županije Posavske, citiramo (www.zupanijaposavska.ba): "Predstavnici UNDP-a, resornog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Vlade Županije Posavske održali su sastanak u županijskoj Vladi u Orašju (14.01.) vezano za projekt rekonstrukcije poljskog obrambenog nasipa Kočišta (Domaljevac). Radi se o zajedničkom projektu UNDP-a i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva financijski vrijedan 350.000,00 KM.

- Projektom se planira potpuna rekonstrukcija obnove šest km poljskog obrambenog nasipa s tim da će se visina nasipa dići na zaštitu od prosječnih dvadesetogodišnjih voda. Kruna nasipa bit će proširena sa sadašnjih metar na dva metra da bi se moglo komunicirati preko nasipa u slučaju poplava a nožica nasipa će se produžavati tako da se dobije stabilnost nasipa. Nasip će se podići za oko 40 cm u prosjeku. Ovim bi projektom završili rekonstrukciju oba poljska nasipa u općini Domaljevac-Šamac, izjavio je nakon obilaska terena sa gostima ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Mato Brkić." Kraj citata.

Oslobađanje građana i poduzetnika od komunalne naknade

Citat: "Na poglavarstvu je, nadalje, bilo riječi o inicijativi vršitelja dužnosti općinskog načelnika Maria Jurkića da se u cilju pomoći nakon poplava građane i gospodarstvenike općine Domaljevac-Šamac oslobodi plaćanja komunalne naknade za proteklo razdoblje. Troškovi komunalne naknade za sve građane i gospodarstvenike pokrili bi se iz općinskog proračuna." Kraj citata.

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Domaljevac – Šamac koja je zakazana 23.12.2015. godine bila je, pod rednim brojem 4., točka "Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade". Nažalost zbog kršenja zakona od strane predsjednika Općinskog vijeća ova sjednica nije niti održana zato općina nema usvojen ni Rebalans, ni Proračun, pa čak ni Odluku o privremenom financiranju za prva 3 mjeseca 2015. godine. Suština je nešto drugo. Zašto poglavarstvo raspravlja o nečemu što je već bilo na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća jer ako je bilo na sjednici Općinskog vijeća onda je valjda prije toga bilo i na sjednici općinskog poglavarstva?! Namjera je nešto drugo: Pokazati da netko nešto radi, a taj netko je kandidat na izborima za općinskog načelnika. A pravi biser je na kraju "troškovi komunalne naknade za sve građane i gospodarstvenike pokrili bi se iz općinskog proračuna" – a komunalna naknada se plaća Samostalnoj službi za komunalne djelatnosti općine Domaljevac – Šamac, dakle platit će sami sebi. Svojevremeno su ugasili JKD Domokom i nepodobne poslali kući!

Pomoć župnim uredima

U HDZ-u BiH pozdravljamo svaku pomoć koju naši građani, poduzeća, institucije, ... mogu dobiti na bilo koji način, ali i najoštrije osuđujemo način raspodjele sredstava po podobnosti.

YOU ARE HERE: Vijesti HDZ BiH Domaljevac - Šamac Priopćenje HDZ-a BiH povodom održane sjednice Općinskog poglavarstva