Općinsko vijeće usvojilo Proračun Općine Domaljevac – Šamac

E-mail Ispis PDF

opcina domaljevac-samac m

DOMALJEVAC, 31.03.2015. – Na sjednici Općinskog vijeća Općine Domaljevac – Šamac, održanoj 31.03.2015. godine s početkom u 13.00 sati pod predsjedanjem predsjednika Jose Maroševića, usvojen je, na prijedlog općinskog načelnika Maria Jurkića uz amandmane vijećnika, Proračun Općine Domaljevac – Šamac za 2015. godinu u visini od 2.800.000,00 KM.

U strukturi kapitalnih izdataka predviđeno je, između ostalog i: Izgradnja staza i grobnih mjesta u grobljima Domaljevac i Grebnice u iznosu od 10.000,00 KM; Izgradnja i rekonstrukcija oborinske odvodnje – kanali u iznosu od 60.000,00 KM, Izgradnja i rekonstrukcija EE objekata na području općine Domaljevac – Šamac u iznosu od 75.000,00 KM, Rekonstrukcija cesta u iznosu od 200.000,00 KM, Rekonstrukcija poljskih i nerazvrstanih cesta 36.000,00 KM, Rekonstrukcija i sanacija vodoprivrednih objekata u visini od 50.000,00 KM, ...

Zanimljivo je da je u ovome Proračunu, nakon dugo godina, Grant za šport razdijeljen po klubovima kako slijedi: HOK Domaljevac 13.000,00 KM, HNK Mladost Domaljevac 7.000,00 KM, NK Korpar Grebnice 5.000,00 KM i HNK 9. Lipanj Bazik 5.000,00 KM, što će upravi ovih klubova omogućiti bolje planiranje i lakše vođenje klubova u 2015. godini.

Proračun predviđa i Potpore učenicima i studentima u iznosu od 50.000,00 KM kao i Potpore za novorođenu djecu u iznosu od 10.000,00 KM kao i grantove mjesnim zajednicama za njihovo nesmetano funkcioniranje, a financijski pokriva i obilježavanje značajnih datuma: Dana općine i obljetnice 104. HVO Brigade, kao i sufinanciranje prijevoza učenika (zajedno sa Županijom Posavskom).

Grant neprofitnim organizacijama i udrugama građana također je razdijeljen prema korisnicima, a Proračun predviđa subvencije i grantove javnim institucijama: Domu zdravlja, Osnovnoj školi, Vrtiću i Centru za socijalni rad.

Osim Proračuna vijećnici su usvojili i Odluku o izvršenje Proračuna Općine Domaljevac – Šamac za 2015. godinu kao odluke o imenovanju povjerenstava Općinskog vijeća. Crvenom križu dodijeljen je na korištenje prostor u vlasništvu općine, građani su oslobođeni plaćanja komunalne naknade za razdoblje od poplave do kraja 2014. godine, a razmatrano j i izvješće o održanoj sjednici Upravnog vijeća Centra za socijalni rad dok je Prijedlog zaključka o usvajanju konačnog izvješća o procijenjenoj šteti prouzročenoj poplavom na području Općine Domaljevac – Šamac 2014. godine vraćen na doradu zbog sitnih nedostataka.

Sjednici Općinskog vijeća nisu nazočili vijećnici Mato Rošić, Alen Ćošković, Mario Ćošković, Antonija Mikolić i Joso Perišić.

YOU ARE HERE: Vijesti i priopćenja Općinska uprava Općinsko vijeće usvojilo Proračun Općine Domaljevac – Šamac