Priopćenje Kluba vijećnika HDZ BiH s III. redovite sjednice Općinskog vijeća općine Domaljevac-Šamac

E-mail Ispis PDF

hdzbih oods_logoDOMALJEVAC – U četvrtak 16.02.2017. godine, s početkom u 11,00 sati, u dvorani Skupštine Županije Posavske u Domaljevcu održana je III. redovita sjednica Općinskog vijeća općine Domaljevac-Šamac. Prije usvajanja Dnevnog reda prihvaćen je (bez glasovanja samo konstatiranjem predsjednika OV-a) zapisnik s II. redovite sjednice OV Domaljevac-Šamac.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći Dnevni red:

 1. Vijećnička pitanja
 2. Prijedlog Programa rada OV
 3. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju prosotora na korištenje LU KUNA
 4. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju prosotora na korištenje UG ANGELUS
 5. Prijedlog odluke o osnivanju Stručne službe OV
 6. Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe OV
 7. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora „Dječeg vrtića“ Domaljevac
 8. Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za kodeks ponašanja izabranih predstavnika u OV Domaljevac-Šamac
 9. Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za poslove mjesnih zajednica
 10. Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju

U raspravi oko predloženog Dnevnog reda Klub vijećnika HDZ BiH tražio je da predlagač povuče materijale predložene pod točkama pet i šest - Prijedlog odluke o osnivanju Stručne službe OV i Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe OV, iz razloga što su u suprotnosti sa Statutom općine (članak 32.) i Poslovnikom o radu OV-a (članak 78.). Klub smatra da je osnivanje Stručne službe OV dobra ideja i da će doprinijeti boljem i učinkovitijem radu Vijeća ali je prvo trebalo donijeti izmjene Statuta i Poslovnika pa pristupiti osnivanju Službe.

Većina u Općinskom vijeću Domaljevac-Šamac u sastavu Alen Ćošković, Luka Lucić,  Zrinka Tuzlak, Đuro Perišić, Mato Rošić i Joso Perišić nije prihvatila ovaj prijedlog  Kluba vijećnika HDZ BiH.

Dnevni red je usvojen glasovima većine, a Klub vijećnika HDZ BiH (Lucija Matić, Josip Grgić i Miroslav Piljić) i neovisni vijećnik Mladen Vlahović su bili suzdržani.

Pod točkom jedan Vijećnička pitanja vijećnici iz Kluba HDZ BIH postavili su slijedeća pitanja:

 1. Tražimo da nam se dostavi kopija građevinske dozvole za Centar za zdravo starenje i banju.
 2. Eksproprijacija zemljišta - Kada će biti izvršena eksproprijacija zemljišta i isplata naknade štete vlasnicima zemljišta za izgradnju poljskih nasipa sukladno Ugovoru koji je načelnik podpisao s UNDP, CRS i Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske.

Prilikom razmatranja Prijedloga  Programa rada OV Klub je ukazao na niz propusta u Programu te tražio pojašnjenje oko pojedinih predloženih mjera, također smo predložili da se Izvještaji promjene u Izvješća kao i to da se Izvješća Udruga građana, Udruga proisteklih iz domovinskog rata, te institucija koje nisu u obvezi podnositi Izvješća o svom radu OV-u razmatraju u formi Informacija.

Predlagač je prihvatio dio iznesenih primjedbi a za dio je tražio da se djeluje amandmanski što nije u skladu s pravnom praksom.

Program je usvojen sa šest glasova za vijećnika iz većine u OV (Alen Ćošković, Luka Lucić,  Zrinka Tuzlak, Đuro Perišić, Mato Rošić i Joso Perišić) i četiri suzdržana (Lucija Matić, Josip Grgić,  Miroslav Piljić i Mladen Vlahović).

Za Zaključke pod točkama tri i četiri Klub je bio suzdržan iz razloga što je ranijim Odlukama o dodjeli ovih prostora Načelnik Mario Jurkić izašao iz okvira svojih ovlasti i prekršio Statut općine - članak 23., koji propisuje da Općinsko vijeće donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom općine.

Za mjere predložene pod točkama pet i šest Klub je također bio suzdržan iz gore iznesenih razloga a prilikom rasprave smo apelirali na većinu u Općinskom vijeću da ovako manjkavi i nedosljedni dokumenti koji su u suprotnosti sa Statutom i Poslovnikom nisu dobro rješenje ove problematike.

Klub je bio protiv Rješenja pod točkom sedam. Većina u Općinskom vijeću Domaljevac-Šamac u sastavu Alen Ćošković,  Luka Lucić,  Zrinka Tuzlak, Đuro Perišić, Mato Rošić i Joso Perišić usvojila je da se u Upravni odbor imenuju: Zlatko Špionjak – predsjednik, Matija Matić, Lucija Leovac, Antonija Mikolić i Katarina Špionjak.

Što se tiče ostalih predloženih materijala po točkama Dnevnog reda Klub vijećnika HDZ BiH podržao je slijedeće:

 • Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za kodeks ponašanja izabranih predstavnika u OV Domaljevac-Šamac
 • Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za poslove mjesnih zajednica
 • Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju

Sjednica je završila s radom u 12,40 sati.

Klub vijećnika HDZ BiH

 

YOU ARE HERE: Vijesti HDZ BiH Domaljevac - Šamac Priopćenje Kluba vijećnika HDZ BiH s III. redovite sjednice Općinskog vijeća općine Domaljevac-Šamac